آمار کلی

کد ملی: 338014XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دنیای مروارید هرمزگان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/18 تا کنون
راه پیما پارسیان بندرعباس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/17 تا کنون
لوان نور بندر رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/27 تا کنون
اتحاد مروارید قشم رئیس هیئت مدیره فعال 1392/09/28 تا کنون
مسافربری لوان نور قشم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/09/27 تا کنون