آمار کلی

کد ملی: 293980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره چهار صد و سیزده خدمات اداری و تنظیف شهری پاک رویان شاهین دژ بازرس علی البدل فعال 1397/06/10 تا کنون