آمار کلی

کد ملی: 423200XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماهان سازه مزدک بازرس علی البدل فعال 1397/02/30 تا کنون