آمار کلی

کد ملی: 056981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرا اندیشان آویده مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/02 تا کنون
آرمه پایا لوتوس عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/29 تا کنون
خدمات مسافرتی و گردشگری تکتا گشت کیان عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/08 تا کنون
حدید فلات قاره بازرس اصلی فعال 1392/10/04 تا کنون