آمار کلی

کد ملی: 325670XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه اسلام آباد غرب نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/01/21 تا 1398/05/13