آمار کلی

کد ملی: 504996XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران برج آرمین عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/15 تا کنون
آدلی سازه پرگاس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/04 تا کنون