آمار کلی

کد ملی: 195025XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جاوید سازه جنوب ماهشهر مدیرعامل فعال 1394/06/28 تا کنون