آمار کلی

کد ملی: 453992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دایان سازه راسا بازرس علی البدل فعال 1397/10/15 تا کنون