آمار کلی

کد ملی: 005431XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
موج نوین دانش آیریا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/26 تا کنون
کالا سامانه سهند مدیرعامل فعال 1395/08/08 تا کنون