آمار کلی

کد ملی: 150021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی نگین کار پرداز ارسباران عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/15 تا کنون
فناوران کامپوزیت آذربایجان بازرس اصلی فعال 1393/08/26 تا کنون