آمار کلی

کد ملی: 444000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایلیا روی ایساتیس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/19 تا کنون
مجتمع صنایع غذایی قصر شکلاتی کویر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/10 تا کنون
یکتا الماس شرق کویر رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/04/20 تا 1395/11/17