آمار کلی

کد ملی: 259552XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیان تصویر رویایی فردا مدیرعامل فعال 1398/06/03 تا کنون