آمار کلی

کد ملی: 325572XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آیدا دارو پارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/19 تا کنون
راه واندیشه مانگ هلات نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/02/12 تا کنون