آمار کلی

کد ملی: 120945XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبز گستر چویل قشقایی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/05/31 تا کنون