آمار کلی

کد ملی: 325703XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مثلث بنا شهر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/16 تا کنون
ساخت فرآیند باختر بازرس اصلی فعال 1398/04/09 تا کنون
تحکیم دژ بانیان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/29 تا کنون