آمار کلی

کد ملی: 457935XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی نهاده کالا ارسلان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/22 تا کنون
آبیار نوین هامین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/10/14 تا کنون