آمار کلی

کد ملی: 182018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آینده سازان حکمت بندرامام خمینی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/08/25 تا کنون