آمار کلی

کد ملی: 646933XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 2

خارج شده: 3

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ورق های پیشرفته سورین اورامانات رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/05 تا کنون
گروه اقتصادی تدبیرگر آینده تابان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/01 تا کنون
آرمین بوکسل پویا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/07/20 تا 1396/11/01
حامی کیان سازه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/07/17 تا 1395/05/01
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/03/28 تا 1395/03/22