آمار کلی

کد ملی: 222992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بلدرچین آب پری رویان عضو هیئت مدیره فعال 1394/06/17 تا کنون