آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میلاد نور رباط کریم نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1382/11/19 تا کنون