آمار کلی

کد ملی: 280361XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایپک تجارت تایماز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/14 تا کنون