آمار کلی

کد ملی: 270833XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چایسازی میلاد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/06 تا کنون
ارژن ارگ کلار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/08/03 تا کنون