آمار کلی

کد ملی: 129062XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسان سابود اسپادانا مدیرعامل فعال 1394/09/03 تا کنون