آمار کلی

کد ملی: 272132XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
محصولات غذایی بیژن عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/04/14 تا 1397/09/26
درب شیشه ایران بازرس علی البدل خارج شده 1390/02/05 تا 1390/04/20