آمار کلی

کد ملی: 290954XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن اندیشه های طلایی شهرستان اشنویه عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1396/01/19 تا کنون