آمار کلی

کد ملی: 367420XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهبود سلامت روان سیستان و بلوچستان عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1397/08/02 تا کنون