آمار کلی

کد ملی: 212291XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماشین آلات نگین سبز گران کوه گرگان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/12/03 تا کنون
تولیدی گران کوه گرگان مدیرعامل فعال 1398/10/08 تا کنون
کوه شیر رایانه رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/18 تا کنون