آمار کلی

کد ملی: 085935XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باربد بنای خاوران بازرس اصلی فعال 1398/09/02 تا کنون
باربد بنای شرق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/02 تا کنون