آمار کلی

کد ملی: 428068XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 8

شرکت فعال: 3

خارج شده: 5

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه سرمایه گذاری پارسیان حافظ رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/04/31 تا 1399/06/16
ایرانیان حافظ آتیه رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/31 تا کنون
اندیشه محور ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/29 تا کنون
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/08 تا کنون
کانون صنفی بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/04/11 تا 1394/04/16
شاهد عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/11/11 تا 1394/03/04
سرمایه گذاری سعدی مدیرعامل خارج شده 1392/02/14 تا 1392/09/27
سرمایه گذاری دستاورد دی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/10/13 تا 1390/06/14