آمار کلی

کد ملی: 093236XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگارستان آذر سام راد عضو هیئت مدیره فعال 1399/02/06 تا کنون