آمار کلی

کد ملی: 045167XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آراد رایکا ایرانیان بازرس علی البدل فعال 1390/03/30 تا کنون