آمار کلی

کد ملی: 406017XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایستا مهر گرین بازرس اصلی و بازرس علی البدل فعال 1397/06/25 تا کنون
فرهنگی هنری فرهنگسرای فرهیختگان و دوراندیشان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/24 تا کنون