آمار کلی

کد ملی: 443042XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوری غیرمتمرکز دریک جاویدان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/08 تا کنون
صدر کیمیای یزد بازرس اصلی خارج شده 1397/09/25 تا 1398/02/21
لاستیک کویر یزد عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/06 تا کنون