آمار کلی

کد ملی: 007452XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راسا طب پارسیان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/10 تا کنون