آمار کلی

کد ملی: 191173XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نویان امید فردا رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/01 تا کنون
مهندسین مشاور صنعت آزمون گران نوین رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/01 تا کنون
دانیال گستر فالیز بازرس اصلی فعال 1395/11/16 تا کنون