آمار کلی

کد ملی: 298018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی پترو سازه بین الملل آرام بازرس علی البدل فعال 1398/04/31 تا کنون