آمار کلی

کد ملی: 362093XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه تعاونیهای مسکن استان سیستان وبلوچستان بازرس علی البدل فعال 1398/02/07 تا کنون
مصرف کارکنان مخابرات استان سیتان و بلوچستان عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/30 تا کنون