آمار کلی

کد ملی: 634961XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سه هزار و هشتصد و هفتاد و هفت خدمات تخصصی درمانی روضه رضوان بانجو عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1394/03/27 تا کنون