آمار کلی

کد ملی: 387336XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهرنگ پلیمر دلفین کاسپین بازرس علی البدل فعال 1396/10/14 تا کنون