آمار کلی

کد ملی: 065336XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دهیاران بخش مرکز ی شهرستان سربیشه بازرس علی البدل فعال 1395/02/19 تا کنون
کشاورزی و دامپروری توسعه عمران فجر سربیشه عضو هیئت مدیره فعال 1392/06/27 تا کنون