آمار کلی

کد ملی: 224936XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنایع چوبی پاسندی مهر کردکوی عضو هیئت مدیره فعال 1390/11/03 تا کنون