آمار کلی

کد ملی: 247106XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایدار انرژی گستر پارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/01/20 تا کنون
کیا نام کهکشان ارتباطات امین بازرس علی البدل فعال 1392/08/17 تا کنون