آمار کلی

کد ملی: 007096XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گیسا پارت راتا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/10/01 تا کنون
مهندسی کیوان طرح و ساخت رئیس هیئت مدیره فعال 1390/03/07 تا کنون