آمار کلی

کد ملی: 181736XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیویل صنعت رامز بازرس علی البدل فعال 1395/11/13 تا کنون