آمار کلی

کد ملی: 175155XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبتکران صنعت اکسین مدیرعامل فعال 1397/01/05 تا کنون
متقیان خدمات کارون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/08 تا کنون