آمار کلی

کد ملی: 158308XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهسازان لرزه دوام رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/17 تا کنون
هربال زون کیش نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/08/25 تا کنون
صفا چوب آرتا عضو هیئت مدیره فعال 1393/11/13 تا کنون
هومن تجارت پیروز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/06/06 تا 1397/10/13