آمار کلی

کد ملی: 507980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پانصد و چهل تولیدی و آموزشی صنایع دستی نقشینه میاندوآب منشی هییت مدیره فعال 1397/11/19 تا کنون
آسایش پارک شهر آذربایجان بازرس علی البدل فعال 1394/04/13 تا کنون