آمار کلی

کد ملی: 245059XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکان حساب موازنه مدیرعامل فعال 1396/05/26 تا کنون