آمار کلی

کد ملی: 496943XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح کاشانه مهراز گستر بازرس اصلی فعال 1398/10/24 تا کنون