آمار کلی

کد ملی: 128975XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فناوران نیک اندیش همراه ایان رئیس هیئت مدیره فعال 1394/11/17 تا کنون